WebCams

Kamere na S51Y, V. Javornik

Vzhod – Cerkniško jezero:
Zahod – Nanos:

mal razmaka :=)

pa se mal razmaka =)

Kamere s pogledom na S51Y, V. Javornik

Zahod – S56MH QTH pogled na V.Javornik